Şehzade Bayezid Kanuni Mektuplaşması

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Şehzade Beyazıtın MektubuEy seraser aleme Sultan Süleymanım baba
Tende canım, canımın içinde cananım baba,
Bayazıdına kıyar mısın benim canım baba
Bigünahım Hak bilir devletli Sultanım baba

Enbiya serdefteri, iki adem hakkıçün,
Hem dahi, Musa ile İsa, Meryem hakkıçün
Kainatın serveri, ol Ruh’i azem hakkıçün
Bigünahım Hak bilir devletli sultanım baba.

Sanki Mecnunum bana dağlarbaşı durak oldu,
Ayrılıp bilcümle malı mülkten, düştüm ırak
Dökerim gözyaşım, hasretle ağlayarak,
Bigünahım hak bilir devletli sultanım baba

Kim sana arzeyleye halim, ey şahı kerim?
Anadan kardaştan ayrılıp kaldım yetim,
Yoktur benim sana bir zerre isyanım haktır alim,
Bigünahım Hak bilir devletli sultanım baba.

Bir nice masumum olduğun, şeha bilmez misin?
Onların kanına girmekten hazer kılmaz mısın?
Yoksa ben kulunla hak dergahına varmaz mısın?
Bigünahım Hak bilir devletli sultanım baba.

Tutalım ki iki elim baştan başa kanda ola,
Bir meseldir söylenir ki, kul günah etse ne ola
Bayezit’in suçunu bağışla kıyma bu kula
Bigünahım hak bilir devletli sultanım baba.

Kanuninin Cevabı

Ey demadem mazhar-ı tuğyan u isyanım oğul
Takmayan boynuna hergiz tavk-ı fermanım oğul
Ben kıyar mıydım sana ey Bayazıd hanım oğul
Bigünahım dime bari tevbe kıl canım oğul

Peygamberler veliler ve bütün ulular hakkıçün
Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu hakkıçün
Hatm-i asarı nübüvvet, fahri alem hakkıçün,
Bigünahım deme bari tevbe kıl canım oğul.

Adem adın etmeyen Mecnuna sahralar durak,
Büyüğe itaatten kaçanlar daima düşer ırak,
Kader değildir der isen hasretle firak,
Bigünahım deme bari tevbe kıl canım oğul.

İmanın ve şefkatin hedefi olduğun, bilmez misin?
Ya masum kanı dökmekten, korkmaz mısın?
Bu çaresiz kul ile hak dergahına varmaz mısın?
Bigünahım deme bari tevbe kıl canım oğul.

Hak, reayaya boyun eğdirmeye tayin etti beni,
İsterim mağlup edem, zib-i düşmeni,
Korkarım Allahtan, öldürürsem bigünah seni
Bigünahım deme, bari tevbe kıl canım oğul.

Tutalım ki iki elin baştan başa kanda ola,
Madem pişman oldun, biz de affetsek ne ola
Bayezidim, suçunu bağışlarım gelsen yola
Bigünahım deme, bari tevbe kıl canım oğul.​
 
Geri
Üst