Soykırım iddiasını çürüten envarter

umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
TBMM Başkanlığı, Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in, 1916'dan bu yana asılsız Ermeni iddialarına ilişkin Türkiye'deki yayınların envanterini ve politikasını ortaya koyduğu "Ermeni İddialarına Karşında Türkiye'nin Birikimi" adlı araştırmasını yayınladı.
TBMM Kültür, Sanat ve Yayınlar Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanan araştırmanın önsözünü Başkan Köksal Toptan kaleme aldı. Toptan, önsözünde, Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in araştırmasının, asılsız Ermeni iddiaları karşısında "Türkiye'nin birikiminin daha ileri hedeflere ulaştırılması için yapılabilecekler konusunda düşünce fırsatı sunduğuna" işaret etti.

Toptan önsözünde şu görüşlere de yer verdi: "Bilinen tarihi gerçeklere rağmen, bazı devletlerin çarpıtılmış Ermeni iddialarına iç ve dış politika malzemesi olarak kullanmaları ve parlamentolarında ülkemiz aleyhine kararlar almaları düşündürücüdür. Türkiye, geçmişin tartışmalı dönemleri hakkında yasama organlarınca karar verilmesinin yanlış olduğunu, tarihin tarihçilere bırakılması gerektiği görüşündedir. Asılsız Ermeni iddialarına destek çıkan ülkelerin parlamentoları, tarihin siyasi istismar vasıtası olarak kullanılmasında çok ciddi bir sorumluluk yüklendiklerini bilmelidir. Milletimiz, soykırım gibi kara bir insanlık lekesini tarihin hiçbir döneminde taşımamış ve taşımayacaktır. Elinizdeki eser, kronikleşmiş bir ihtilafın 1915'den beri nasıl bir seyir izlediğini ortaya korken, Türkiye'nin birikiminin daha ileri hedeflere ulaştırılması için yapılacaklar konusunda düşünce fırsatı sunmaktadır."


Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in araştırmasında, Ermeni iddiaları karşısında dönemin Osmanlı Hükümeti'nin çalışmaları, Atatürk ve İnönü döneminin politikası gibi konulardan başka 1980’lerden itibaren Dışişleri Bakanlığı, Üniversiteler, Türk Tarih Kurumu, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı ile ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü ve çeşitli Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.
Prof. Dr. Özdemir, araştırmasının amacını sunuş yazısında şöyle açıklıyor : "Bu çalışma, Türkiye'de Ermeni araştırmalarının kısa tarihidir ve alana yeni başlayacaklara yararlı olacaktır. Fakat, Türk milletinin bugün karşı karşıya bulunduğu bir uluslar arası tuzağı boşa çıkartmak yolunda daha dinamik ve daha etkin bir milli plan uygulaması gerekliliğine 'inananlar' için el kitabı olabilirse o zaman amacıma ulaşırım."

-İNÖNÜ'NÜN KISA ERMENİ ZİYARETİ-

Bu arada, Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in araştırmasında ilginç bir ayrıntı da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün maç nedeniyle Ermenistan'a gidip gitmeyeceği tartışılırken, 1935 yılında Başbakan İsmet İnönü'nün Ermenistan'a kısa bir ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. İnönü'nün Ermenistan'a yaptığı kısa ziyarete ilişkin araştırmada yer alan ayrıntılar şöyle: "Ermeni propagandası karşısındaki kararlı tutum, Türkiye'nin Ermenistan ile arasında sıcak temasları ortadan kaldırmamaktadır. Nitekim 1935 yılında Başbakan İsmet İnönü'nün Ermenistan'a tarihin gölgesinde kalmış kısa bir ziyareti vardır. 17 Temmuz 1935 günü, Türkiye'nin doğru sınırlarını ziyaret eden Başbakan İsmet İnönü, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve yanındakiler, Ermenistan yetkililerinin daveti üzerine Iğdır'dan Karakale'ye geçmişlerdir. Türk Başbakan ve yanındakilerin bu ziyaretinde Ermenistan Başbakanı Tiflis'te olmadığından Sovyet Ermenistan'ı Başbakan Yardımcısı ile Sovyet Ermenistan'ı Ziraat Komiseri ve Sulama Şefi, Hudut Tugayı Komutanı ile bir Politeknik Mektebi Profesöründen oluşan heyet hazır bulunmuşlardır. Türk Başbakan ve yanındakiler Sardarabad Barajının nasıl işlediğinin ayrıntısını görmüşler ve hazırlanan bir salonda sabah kahvaltısından sonra dostluk konuşmaları yapmışlardır."

-MECLİSİN ÖNCEKİ YAYINLARI-

TBMM Başkanlığı asılsız Ermeni iddiaları konusunda Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in iki ayrı çalışması geçen yıl iç ve dış kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. "Türk Ermeni İhtilafı/Makaleler" ile Doç. Dr. Yusuf Sarınay ile birlikte İngilizce olarak "Türk Ermeni İhtilafı/Belgeler" adlı eserler TBMM Kültür, Sanat ve Yayınlar Kurulu Başkanlığı'nca yayınlanmıştı.

(ANKA)
 
Geri
Üst