Surre Alayı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Surre Alayı:Osmanlı pâdişâhlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i şerîfeyn ahâlisine, zâhidlere, mukaddes yerlerin ve hac yollarının emniyetini sağlayan Mekke şeriflerine ve Hicaz bölgesinde yaşayanlara gönderdikleri para ve değerli eşyâlara surre; bunları götüren topluluğa da surre alayı denirdi.

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
 
Geri
Üst