Tanzimat Fermanı

H Çevrimdışı

hsyn.dmrl_

New member
3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin somut ilk adımıdır. Aslen II. Mahmut döneminde planlanmasına rağmen, II. Mahmut'un ölümünün ardından oğlu Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. (Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle) Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye de denir.

Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fermanda yer alan başlıca konular:

Tüm vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması,
Yargılamada açıklık,
Vergide adalet,
Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
Rüşvetin ortadan kaldırılması olmuştur.
Bu ferman sayesinde padişahların yetkileri meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

Tanzimat Fermanı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi olarak anılır.

ALINTIDIR.
 
E Çevrimdışı

esaRet__

New member
Ynt: Tanzimat Fermanı

Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)
II. Mahmut'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecit geçti. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin durumu hiç iç açıcı değildi. Osmanlı ordusu Nizip'te Mehmet Ali Paşa'ya yenilmiş, donanma Mısır'a götürülmüştü. Mısır sorunu bir Avrupa sorunu haline gelmişti. Bu durumda devlet ya Mehmet Ali Paşa'nm eline geçecek, ya da Rusya Hünkâr İskelesi Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ni himaye altına alacaktı.
Abdülmecit, Mustafa Reşit Paşa'yı II. Mahmut zamanında kararlaştırılan Tanzimat Fermanı'nı hazırlamakla görevlendirdi. Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839 tarihinde Gülhane bahçesinde okundu. Bu yüzden "Tanzimat-ı Hayriye Fermanı'na, "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" da denilmiştir.
Tanzimat Fermanı'nm başlıca esasları şunlardı:
1. Müslüman ve Hıristiyan bütün halkın ırz, namus, can ve malı devlet garantisi altında bulunacak.
2. Vergiler herkesin gelirine göre, düzenli bir şekilde alınacak.
3. Askerlik işleri düzene konulacak.
4. Mahkemeler açık olacak. Hiç kimse mahkeme edilmeden cezalandırılmayacak.
5. Herkes malına sahip olup, miras bırakılabilecektir.
6. Her türlü rüşvet ve iltimas kalkacaktı.
7. Herkes kanun önünde eşit olacak.
Yorum:
• Padişah; bu fermanı ilân ederek bizzat kendisi kendi yetkilerini sınırlandırmıştır.
•Fermanın getirdiği en büyük yenilik, her gücün üstünde kanun kuvvetinin bulunduğu düşüncesinin
ortaya çıkmasıdır. .
• Tanzimat Fermanı; Osmanlı Devleti'nde anayasacılığın başlangıcıdır.
• Vatandaşın mülkiyet hakkı, devlet garantisi altına alınmıştır.
• Tanzimat Fermanı'nı ilânı ile Osmanlı ülkesinde Avrupai tarz hukuk kuralları geçerli olmaya başlamıştır.
• Askerlik vatan hizmetine dönüşmüştür.
• Batılılaşma, hareketleri bundan sonra daha da yoğunlaştı.
• Tanzimat döneminde Batıyı daha iyi anlayan aydınlar yetişti.
Sonuçlar:
Tanzimat Fermanı'nın halk tarafından anlaşılması için Anadolu ve Rumeli'ye memurlar gönderildi.
Hukuk alanında ıslahatlar ile yeni ticaret, ceza kanunları ve mahkemeler meydana getirildi. Fakat bu haklardan Türkler ve Müslüman'lardan daha çok Avrupalılar ve gayrimüslimler yararlandılar.
Kılık, kıyafet, yaşayış ve sosyal alanda "Batılılaşma" denilen yenilikler yapıldı.
Tanzimat Fermanı, anayasanın Osmanlı ülkesinde başlangıcı oldu. Osmanlı Devleti bu fermanı ilân ederken Avrupalı devletlerin desteğini sağlamayı amaçlamıştı. Tanzimat'ın hemen sonrasında Mısır meselesi, onların yardımı ile halledildi. Rusya ve Hünkâr İskelesi meselesi ve boğazların durumu çözümlendi.
Ordu ve eğitim alanında batı örneklerine göre çalışmalar yapıldı.
* Tanzimat Fermanı, halk iradesiyle değil, padişahın tek taraflı iradesiyle ortaya çıkmıştı. Bu nedenle halk tarafından tam olarak anlaşılamadı. Ancak bu dönemde ilk Osmanlı aydın kadrosu yetişti.
 
M Çevrimdışı

medetres

New member
Ynt: Tanzimat Fermanı

bu metnin orjinali maaalesef elimizde yoktur 2. mahmut un yaktırdığı söylenir elimizdeki kopya metinlerdir
 
G Çevrimdışı

Gökizgi

New member
Ynt: Tanzimat Fermanı

medetres ' Alıntı:
... 2. mahmut un yaktırdığı söylenir

30. padişah -> II. Mahmud (1808-1839)
31. padişah -> Abdülmecid (1839-1861)

II. Mahmud'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecid geçiyor. Sultan Abdülmecid döneminde Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Bir yanlışlık oldu herhalde..?
 
M Çevrimdışı

medetres

New member
Ynt: Tanzimat Fermanı

Harut ' Alıntı:
medetres ' Alıntı:
... 2. mahmut un yaktırdığı söylenir

30. padişah -> II. Mahmud (1808-1839)
31. padişah -> Abdülmecid (1839-1861)

II. Mahmud'un 1839'da vefatı üzerine yerine oğlu Abdülmecid geçiyor. Sultan Abdülmecid döneminde Tanzimat Fermanı ilan ediliyor. Bir yanlışlık oldu herhalde..?

evet sehven bir hata yapmışım bahsettiğim olay sened-i ittifak olucaktı kısaca 2. mahmut ve ayanlarla yapılan meşveretten sonra senedi ittifak doğdu veekim 1808 imzalandı..... 2 .mahmut zamanla elini güçlendirince bu belgeyi imha ettti yaktığı söylenir bizim bugün kullandığımız tarihi cevdetteki nüshasıdır. yanlışı düzeltir özür dilerim
 
G Çevrimdışı

Gökizgi

New member
Ynt: Tanzimat Fermanı

medetres ' Alıntı:
2 .mahmut zamanla elini güçlendirince bu belgeyi imha ettti yaktığı söylenir bizim bugün kullandığımız tarihi cevdetteki nüshasıdır.

II. Mahmud'un orijinal belgeyi imha ettiğini kim söylüyor? Bir kaynak ismi yazabilir misiniz? Madem II. Mahmud belgeyi imha etti, o zaman tüm suretlerini de imha etmesi gerekirdi. Değil mi..?

Sened-i İttifak'ı bizzat kaleme almış olan Divan-ı Hümayun Beylikçisi Mehmed İzzet'in istinsah edip onaylamış olduğu bir sureti, bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hatt-ı Hümayun, nr. 35242'de bulunmaktadır. Ve bu istinsah nüshayı 1998'de Doç. Dr. Ali Akyıldız yayımlamıştır. Yani Tarih-i Cevdet'ten daha öncesine ait, orijinal belgenin bir kopyası elimizde mevcuttur.

Ayrıntılar için aşağıdaki makale künyesinin üzerine tıklayınız.

Doç. Dr. Ali Akyıldız, "Sened-i İttifak'in İlk Tam Metni", İslam Araştırmaları Dergisi, sayı 2, İstanbul 1998, s. 209-222.
 
M Çevrimdışı

medetres

New member
Ynt: Tanzimat Fermanı

resimiu.jpg

ilber ortaylı imparatorluğun en uzun yüzyılı sayfa 43 ,ben de ilber hocanın yalancısıyım
 
Geri
Üst