Tarih 2 1.Dönem 2. Sınav

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
2007 2008 EĞİTİM .................................... 3/.... SINIFI TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI
SINAVI SORULARIDIR.
Adı Soyadı:
Numarası:

1. Türkiye Selçuklu Devleti kaç yılında, kim tarafından nerede kuruldu? Yazınız.
2. Miryakefalon Savaşının Türk Tarihi açısından önemi nedir?
3. Yassı Çemen Savaşı kaç tarihinde kimler arasında olmuş, Türk Tarihi açısından önemi nedir?
4. Moğolların önünden kaçan Türkmenler ilk önce Doğu ve Güney Doğu Anadolu’ya yerleştiler. Bölgede nüfus artınca ekonomik sıkıntı ve huzursuzluk baş gösterdi. Türkmenlerin ticaret kervanlarını soyması ile bölge daha da kaosa sürüklendi. Bu durumdan faydalanan Baba İshak peygamber olduğunu iddia ederek ayaklandı ve halkı da yanına çekmeyi başardı. Bu isyan Anadolu Selçuklu tarafından zorlukla bastırıldı. Bu durum Moğol Devleti’ne Anadolu Selçuklu Devleti’nin hangi yönünü ele vermiştir?
5. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında etkili olan olaylardan iki tanesini yazınız.
6. Kösedağ Savaşı’ndan sonra kurulan beyliklerden beş tanesini yazınız.
7. Karesi oğullarının Osmanlıya bağlanmasının sonuçlarından iki tanesini yazınız.
8. Türk Devlet Geleneğine göre Anadolu Selçuklularında veraset sitemi uygulamasının sakıncası neler olmuştur? İki tanesini yazınız.
9. Osmanlı Devleti hangi boy ve kim tarafından, kaç yılında nerede kurulmuştur? Yazınız.
10. Ankara Savaşının sonuçlarından üç tanesini yazınız.
11. Osmanlı Devleti Kuruluş dönemi padişahlarını yazınız.
12. Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden uygun olanı yerleştiriniz.
a. Selçukluların ilim ve kültür merkezi ……………………
b. Selçuklu Devleti’nin varisi olduğunu iddia ederek Osmanlı Devleti’ni en fazla uğraştıran beylik ……………………………………
c. Para ile satın alınan beylik …………………………………., çeyiz yoluyla alınan beylik ise ……………………………………
d. Sultan çocuklarına ………………………….., onları eğiten devlet adamlarına ise …………………………… denir.
e. Selçuklularda halk ile ilgili hukuksal işlere ………………………….. bakardı.
f. ……………………… Selçuklularda torak ile ilgilidir.
g. Kervansarayların kuruluş amacı …………………………geliştirmektir.
h. …………………. Selçuklularda yazı sanatıdır.

Kelimeler: Germiyanoğulları, Melik, Ahlat, Hamitoğulları, Hat, Atabey, Kadı, Ticaret, Karamanoğulları, Has

13. Aşağıdaki cümleleri Doğru/Yanlış olarak işaretleyiniz.
a. Anadolu Selçuklu Devletinin resmi dilini Arapça ilan etmesi Türkçenin gelişimini yavaşlatmıştır.
b. Osmanlı ile Haçlılar arasındaki ilk savaş Koyunhisar Savaşı’dır.
c. Osmanlı Devleti iskanı göçebe ve zorunlu olmak üzere iki şekilde yapmıştır.
d. Osmanlıda ilk medrese Osman Bey tarafından İznik’te kurulmuştur.
e. Karamürsel’de ilk tersane ve ilk düzenli ordu Orhan Bey tarafından kurulmuştur.
f. Edirne ve Filibe alınarak Bizans’ın batı bağlantısı kesilmiştir.
g. İlk kez Topçu Ocağı ve Yeniçeri Ocağı II. Murat tarafından kurulmuştur.
h. İstanbul’u kuşatan ilk padişah Fatih Sultan Mehmet’tir.
i. Osmanlı Devleti Merkez seçerken fetih yönünü dikkate almıştır.
j. Çimpe Kalesi alınarak ilk kez Balkanlara geçilmiştir.


Not: 1, 2,3 ve 10. Sorular 5’er puan, diğer sorular 10’ar puandır. Süre 40 dakikadır.
 
Geri
Üst