Tarih 2 Dersi Çalışma Soruları

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
SINAVDA ÇIKABİLECEK SORULAR

1)14.yüzyılın başında Osmanlı’nın kurulduğu sırada Avrupa kurulan devletler hangileridir?
2)14.yüzyılın başında Osmanlı’nın kurulduğu sırada Yakın Doğu'daki devletler hangileridir?
3)Osmanlı Devleti kaç yılında kim tarafından , nerede kurulmuştur?
4)Osmanlı devletinin güçlü bir devlet haline gelmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
5)Osmanlı’nın toprak alma yolları nelerdir?
6)Osmanlı’nın başkentlerini yazınız.
7)Osmanlı Devleti tarihi kaç döneme ayrılır? Dönemlerin isimlerini,birbirinden ayıran tarihleri ve olayları yazınız.
8)Osmanlı devleti hangi beylikleri alarak deniz kuvvetlerine sahip olmuştur?
9)Osmanlı, Rumeli’ye kaç tarihinde ve hangi olayın sonucunda geçmiştir?
10)İskân politikasının amaçları nelerdir?
11)İskân politikasında uygulanan ölçütler nelerdir?
12)Osmanlı’nın Kuruluş döneminde Balkan Haçlılarıyla yapılan savaşların adlarını ve tarihlerini yazınız.
13)Ankara savaşının nedenlerini yazınız.
14)Ankara savaşının sonuçlarını yazınız.
15)Fetret devri’ni tanımlayınız.
16)Fetret devrinde Balkanlarda toprak kaybetmememizin nedenleri nelerdir?
17)İstanbul fethinin nedenlerini ve sonuçlarını yazınız.
18)Osmanlı Devleti ilk ticari kapitülasyonları kaç yılında, kime vermiştir?
19)II.Bayezit dönemindeki Osmanlı-Memluk savaşının nedenlerini yazınız?
20)Yavuz Sultan Selim hangi beylikleri alarak Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamıştır?
21)Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinin nedenleri ve sonuçlarını yazınız.
22)Yavuz Sultan Selim’in Memlukler’le yaptığı savaşların isimlerini ve tarihlerini yazınız.
23)Kanuni döneminde çıkan isyanları yazınız.
24)I.Viyana Kuşatması neden başarısızlıkla sonuçlanmıştır?
25)Fransa’ya verilen kapitülasyonlar hakkında tüm bildiklerinizi yazınız.
26)Hint deniz seferlerinin nedenlerini ve sonuçlarını yazınız.
27)Hint deniz seferlerine çıkan denizcilerin isimlerini yazınız
28)Don-Volga Kanal projesinin yapılmak istenmesinin amaçları nelerdir?
29)III.Murat döneminde Yeniçeri ocağının bozulma nedenleri nelerdir,sonuçları ne olmuştur?
30)Koyunhisar Savaşı, Pelekanon Savaşı(Maltepe) ,Çalıbey Deniz Savaşı, Şeyh Bedrettin İsyanı, Düzmece Mustafa Olayı ,Buçuktepe İsyanı, Otlukbeli Savaşı, Uzun Hasan, Kanunname-i Ali Osman, Şahkulu İsyanı,1502 ,Çaldıran Savaşı,
Barbaros Hayrettin Paşa, 1555 Amasya Antlaşması,1571 ,Ferhat Paşa Antlaşması, Haçova Savaşı hakkında bildiklerinizi yazınız.
 
Geri
Üst