Tarih 2 I. Dönem I. Sınav Klasik

M Çevrimdışı

mihri

New member
SORULAR
1)Fatih Sultan Mehmet,İstanbul�un fethinden sonra,Karamanoğulları halkının bir kısmını İstanbul ve Rumeli�ye yerleştirmiştir.
Bu paragraf Osmanlı�nın hangi siyasetine örnek gösterilebilir?Ve kimlere uygulanırdı?

2)Fatih döneminde Rodos Adası kimlerin elinde idi?Buraya sefer düzenlenmesinin sebebi nedir?

3)Yavuz Sultan Selim döneminde Ridaniye Savaşı ile Osmanlılar İslam dünyasının lideri konumuna geldiler.
Ridaniye savaşı yapılmadan önce Memlüklerin İslam dünyasında üstünlük sağlama nedenleri nelerdir?

4)1533�te Avusturya ve Osmanlı arasında imzalanan İstanbul Antlaşmasının önemi nedir?

5)Kanuni Sultan Süleyman�ın Fransa�ya tanıdığı 1535 tarihli Kapitülasyonları yazınız?

6)Barbaros Hayreddin Paşa�nın komutasında,28 Eylül 1538 tarihinde,Osmanlı ile Haçlı donanması arasında gerçekleştirilen deniz savaşı��������� .
 
Geri
Üst