Tarih 2 Sınav Soruları

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
2007-2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BALLICA 60. YIL Ç.P. LİSESİ 3/B SINIFI TARİH DERSİ
II. DÖNEM 1. SINAV SORULARIDIR.

Adı Soyadı: Numarası:

1. Osmanlı Devleti nerede, ne zaman, hangi boy ve kim tarafından kurulmuştur?
2. Ankara Savaşı’nın sonuçlarından üç tanesini yazınız.
3. Balkanlardaki Türk egemenliği hangi savaş ile kesinleşmiştir?
4. Osmanlı Devleti, Yükselme Devri'nde islam dünyasında siyasi birliği sağlamayı amaçlamıştır.
Buna göre,
I. Memlûk Devleti'nin ortadan kaldırılması,
II. Balkanlara kesin olarak yerleşilmesi,
III. Venediklilere ekonomik imtiyazlar verilmesi
faaliyetlerinden hangilerinin bu doğrultuda gerçekleştirildiği savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

5. Osmanlı Devleti'nin,
I. Don ve Volga nehirlerini birleştirerek ipek Yolu'nu canlandırmaya çalışması,
II. Süveyş kanalını açarak Baharat Yolu'nu işlek hale getirmek istemesi
aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Topraklarını genişlettiğinin
B) Duraklama Devri'ne girdiğinin
C) Avrupalı devletlere ekonomik tavizler verdiğinin
D) Tımar sisteminin önemini yitirdiğinin
E) Ticareti geliştirmek istediğinin
6. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
- Fatih Sultan Mehmet, ………………, ……………….., ………………… ve ……………….. alarak Karadeniz’i Türk gölü haline getirmiştir.
- Fatih Sultan Mehmet Ortodoksları himaye ederek siyasi yönden ………………………………… parçalamak istemiştir.
- İstanbul’un Fethinin dolaylı sonuçları ……………………….., ………………………, ………………………………’dır.
- II. Beyazıd döneminde batı yönünde seferler yapılamamasındaki en önemli sebep …………………………………. Olmasıdır.
-……………………… Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla Anadolu’daki Türk Siyasi birliği kesin olarak sağlanmıştır.

7. Aşağıdaki cümleleri okuyup karşısına Doğru veya Yanlış diye yazınız.
- Ridaniye zaferinden sonra halifeliğin Osmanlı’ya geçmesiyle Osmanlı Devlet yönetimi teokratik bir yapı almıştır.
-Rodos Adasının alınmasıyla Avrupa’da yapılacak seferler için önemli bir üs elde edilmiştir.
-Kanuni’nin Fransızlara kapitülasyonlar vermesinin sebebi sadece ekonomiktir.
-Otlukbeli savaşı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu toprakları Osmanlı egemenliğine girmiştir.
-Osmanlı ile İran arasında imzalanan ilk anlaşma Amasya, Osmanlının doğuda en geniş sınırlara ulaştığı anlaşma da Ferhat Paşa antlaşmasıdır.

8. Preveze Deniz Zaferinin Türk tarihi açısından önemini kısaca yazınız.
9. Sokullu döneminde gerçekleştirilmeye çalışılan Don-Volga ve Süveyş Kanalı projelerinin asıl amaçlarını yazınız.
10. Kıbrıs’ın fethinin Osmanlı Devleti’ne etkilerini yazınız.
11. Coğrafi Keşiflerle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.
-Coğrafi Keşiflerin en önemli sebebi nedir?
-Coğrafi Keşiflerden en karlı çıkan devletleri yazınız.
-Sonuçlarından iki tanesini yazınız.
Not Baremi: 4 ve 5. Sorular 5’er puan, diğer sorular 10’ar puandır. Süre 40 dakikadır.
 
Geri
Üst