Tarih Dersi 1.Dönem İlçe Zümresi

M Çevrimdışı

memnuni

New member
M.E.B.
KARAMÜRSEL İLÇESİ TARİH DERSİ 2007-2008 EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YILI SENE BAŞI İLÇE ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Zümre Tarihi ve Saati :19 eylül 2007 saat 14.10
Zümre Yeri: Karamürsel Lisesi
GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış ve yoklama.
2.Zümre Başkanının seçimi
3,1739 sayılı Milli Eğitim temel kanunun genel amaçlarının okunması
4.2006-2007 Öğretim yılı öğrenci başarılarının değerlendirilmesi
5.2006-2007 Öğretim yılı zümre kararlarının okunması ve değerlenmesi
6.Dersin genel amaçlarının belirlenmesi
7.Yeni Öğretim programlarının incelenmesi konuların önem sırası ve ağırlıklarına göre tarihleri ve sürelerinin belirlenmesi .
8.Yıllık planlar hazırlanırken(2571-31/03/2005 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen eğitim programının uygulanması)sayılı tebliğler dergisinin esas alınması.
a)Yöntem ve teknikler
b)Gezi,gözlem,deney kaynak araç,gereçler.
c)Süre ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması
d)Yazılı sınav tarihleri ve notların ne şekilde verileceği ölçme teknikleri.
e)Sözlü sınav ve diğer başarıların notla değerlendirilmesi
f)Konuların ağırlığı göz önüne alınarak verilecek sürelerin belirlenmesi
9.2488 Sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularının ne şekilde ne zamanda açıklanacağının belirlenmesi
10.Ödevler ile ilgili kararların alınması(2300 S.T.D.)
a.Ödev konuları.
b.Verilme ve toplanma zamanı
c.Kaynaklar
d.Değerlendirme esasları
11.Diğer zümre öğretmenleri ile görüşme konularının belirlenmesi.
12.Önceki uygulamalardan alınacak tecrübelerin aktarılması ve eğitimin kalitesinin artırılabilecek önlemlerin belirtilmesi.
13.Dilek ve temenniler
14.Kapanış
GÜNDEM MADDELERİ NİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:
1- Zümremiz 19.09.2007 tarihinde M.Tuncer Tunç başkanlığında saat 14-1o’da Karamürsel Lisesinde toplanmış olup, yukarıdaki gündem maddeleri üzerinde görüşmeler yaparak şu kararları almıştır:
2.Zümre başkanlığına M.Tuncer TUNÇ tekrar seçildi.
3.Dersin genel amaçlarına göre işlenilmesi,
4.Tarih dersinin genel başarısının 2006-07 yılında tarih derslerinde başarının 1.sınıflarda ilçe genelinde %55-60 olduğu, yeni sistem lise 2 başarısının %90 üzerinde,diğer sınıflarda 3 yıllık eski sistem öğrencilerini de kapsayacak şekilde başarının daha yüksek olduğu , tespit edilmiş olup, bu başarının bu sene de artırılması için gayret edilmesine karar verildi.Geçen yıl yapılan zümre toplantı tutanakları okundu ve ÖSS’ye yönelik çalışmaların devamına karar verildi.
5.Yıllık planlar 2571 (31/03/2005 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen eğitim programının uygulanması) sayılı tebliğler dergisine göre yapılması,
a.Aktif,soru-cevap anlatım yöntem ve teknikleriyle işlenmesi,beyin fırtınası.araştırma inceleme ile öğretilmesi,görsel,işitsel kaynaklar kullanılarak yapılması
b.Türk Tarih Kurumu,Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,Atatürk Türk Dil,Yüksek Kurumu Yayınları,Kültür Bakanlığı Yayınları ve Milli Eğitim Yayınlarının diyanetin yayınladığı tarih ile ilgili kitapların ,nutuk Atatürk’ün Söylev ve DemeçleriileM.E .B.’ınca tavsiye edilen kitaplar. görsel,işitsel kaynaklardan yaralanılması;Eğitim amaçlı hazırlanan VCD’ler,Belgeseller,Multimedya CD’leri,Kurtuluş,Cumhuriyet dizileri v.s.den yararlanılmasına
c.Sınav tarihleri:1.dönem:1.Yazılı yoklama;.Kasım ayının 2. haftası
2.Yazılı yoklama; Aralık ayının 4. haftası.
2.dönem:1.Yazılı yoklama; Nisan ayının 2. haftası.
2.Yazılı yoklama; Mayıs ayının 3.haftası.
(olağan üstü durumlarda takdim tehir yapılabilmesi)
d.Soruların çok sorulu ve kısa cevaplı olması.
e.Sözlülerin sınıf içinde verilmesine önem verilmesi ve sınıf içinde ve dışında güzel davranışlar sergilemesi,bir konuda okulu temsil etmesi ve başarı elde etmesi ,(namaz dua ve surelerin okunması) durumunda da sözlü notu olarak değerlendirilmesi,
f.Ödev konularının okulların durumuna göre okul zümre öğretmenlerince belirlenmesine
6.2488 S.T. dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularının üzerinde titizlikle durulmasına.
7.2300 S.T. dergisinde yayınlanan ödev yönetmeliği doğrultusunda ödevlerin verilmesine.
b.Değerlendirme esasları:
1.Zamanında verme:10.
2.Tertip düzen:10 .
3.Kaynaklardan yaralanma 20
4.Konuyu kavrama:50 .
5.İmla kurallarına uyma:10
.Toplam:100 puan
c.Verilme zamanı:Kasımın 2. haftası (15 Kasım)
Toplama zamanı:Nisan 3. haftası.(20 Nisan)
8.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine gidilmesine;
1.1.Sınıflarda işbirliği yapılacak konular ve Dersler:
a.Din ve İnsanlık…………………………………………..Din K. Ve A. Bil. Öğrt.
b.Türkler ve Müslümanlık……………… …………………..Din K.ve A.Bil. Öğrt
c.Hz.Muhammed’in hayatı……………….. …………………Din Ki ve A.Bil.Öğrt.
d.Atatürkçülük konularında…………………………… Milli Güvenlik Dersi Öğrt.
e.Laiklik ve din …………………………………………..Din Kültürü ve Ahlak Bil.
f.Sanat Tarihi konularında ………………………Resim-İş Dersi Öğrt.
g.Kültür,dil ve edebiyat konularınde………………….Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.
h. Ordu konusunda…………………….Milli Güvenlik Dersi Öğret.
ı.Düşünce,felsefe konularında………………….Felsefe dersi zümresiyle işbirliği yapılmasına karar verildi.
Mustafa Bat bu yıl yeni sistem lise 3.sınıf Sosyal şubesine konulan 4 saatlik tarih dersi planını yaparken Lise 1 ve lise 2 tarih konularından Türk tarihi ile ilgili konuları seçerek harmanlıyacağını söyledi.Önerisi oy birliği ile kabul edildi.
9.2007-2008 Eğitim ve öğretim yılı vatana millete hayır ve başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verilmiştir.
Zümreye katılanlar:
M.Tuncer TUNÇ
İlçe Zümre Başkanı
 
Geri
Üst