Tarih Öncesi Dönemlerde Sanat

T Çevrimdışı

tarih.20

New member
I.TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDE SANAT

-Dünyanın yaşı bir milyar yıl
-280 milyon yıldan bu yana fosillerin görüldüğü çağlar başlar.
-Fosilli dönemlerden başlayarak dünya dört jeolojik zaman geçirmiştir.
-Dördüncü zamanda (M.Ö. 600.000 / 500.000) insanlar görülmeye başlar.
-Ancak insanlara ait kalıntılar M.Ö. 40.000’den itibaren görülmeye başlar.

A.YONTMA TAŞ ÇAĞI (MAĞARA DÖNEMİ) SANATI
M.Ö. 40.000 -15.000 / 10.000 – 8.000
- Sanatın, ilk ortaya çıkış nedeni, kullandığı yöntem ve özelliği üzerinde durulacak. (iş-zanaat-sanat)
- Bu dönem sanatının ortamı mağaralardır. Çünkü insanlar yeryüzünü, buzulların kaplamasıyla mağaralara çekilmişlerdir.

SANAT:• Taştan ve demirden yontulmuş kesiciler ve delicilerin yanı sıra küçük boyutlu ANATANRIÇA heykelcikleri yapılmıştır.
•Mağara duvarlarına dinsel, büyü ya da iletişim amacıyla insan,hayvan figürleri çizilmiş ve boyanmıştır.
•Figürler, silüet görüntüler biçiminde betimlenmiştir. Sonraki dönemlerde ayrıntılarda gösterilmiştir.
Silüet: İç ayrıntıları gösterilmemiş gölge biçimindeki resimlere denir.
Kontur: Figürlerin dış çizimlerine denir.

Yurdumuzda Yontma Taş Çağı Buluntusu Veren Yerler :
•Anatolya Karain Mağarası (Kazısı yapılıyor.) Beldibi M.
•Van-Kızların Mağarası
•Hakkari-Gevaruk Vadisi
•Adıyaman-Palanlı Mağarası

B- YENİTAŞ ÇAĞI (NEOLİTİK ÇAĞ) M.Ö. 8.000-5.000

*Bu dönemde insanlar, buzulların çekilmesiyle mağaralardan çıkıp, yapmış oldukları evlerde, kurdukları köylerde yaşamaya başlamışlardır.

Dünya genelinde bu çağın sanatını özetlersek:
Mimarlık:
•Her türlü malzemenin (kamış, kerpiç, taş..) kullanıldığı ilk konutlar
•Dolmen ve Menhir denilen ilk anıtlar, yenitaş çağının en ilginç yapı örneklerini oluştururlar.
*Bu nedenle yapı sanatının (mimarlık) yenitaş çağında başladığını söyleyebiliriz.
•Menhir ve Dolmenler genellikle Batı Avrupa’da ve Akdeniz çevresinde görülürler.

Seramik: Bu çağda, pişmiş topraktan (yapılmış) çanak çömlek de yapılmaya başlanmıştır.Bunların üzerinde, soyutlanmış, geometrik biçimlere sokulmuş bezemeler vardır.
*Yurdumuzdaki yenitaş çağı yerleşim merkezlerinde ortaya çıkarılan buluntular; Dünya’nın en ilginç örneklerini oluşturmaktadır.

ÇAYÖNÜ(DİYARBAKIR) M.Ö. 7.000
*Anadolu’da ilk çiftlikçilik burada yapılmıştır.
*Maden çağından 2000 yıl önce bakır günlük yaşamda kullanılmıştır.
*İlk mozaik örnekleri burada kullanılmıştır.
*Toplumsal işlevi olan anıtsal mimari yapılara ait kalıntılar bulunmuştur (tapınak, ambar, depo..).

ÇATALHÖYÜK (KONYA) M.Ö. 6500-5750
*Duvarlara birbirine bitişik kerpiç evlere çatıdan girilirdi.
*Evlerin kült odasında; boğa başı ve Anatanrıça heykelcikleri bulunmaktaydı.
*Evlerin duvarlarında, kutsal hayvan resimleri bulunurdu.
*Burada bulunmuş en ilginç duvar resmi ise, patlamak üzere olan bir yanardağı (Hasan Dağı) resmeder.
-Bütün bu özellikler yalnızca Anadolu’ya özgü bir durumdur.


NİZAMİ ÇUBUK Hoca'ya teşekkür ederiz...


Lütfen bu belgeyi kaynak göstermeden,teşekkür etmeden alıntılamayın,kopyalamayın,başka bir

sitede yayınlamayın...Emeğe saygı gösterelim....
 
Geri
Üst