Türklerin Kabe'ye Yaptığı Hizmetler

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Türklerin Kabe'ye Yaptığı Hizmetler

ATALAR, Münir

Osmanlı Devleti, kurulduktan bir süre sonra, daha önceki Türk Devletleri gibi, seyyid ve şerifler hakkında bir teşkilat vücuda getirmişdir. Osmanlılar, Hz. Peygamber'in evladından olan Mekke emirlerine karşı samimi alakalarını her fırsatta meydana koymuşlar ve İslamiyetin beşiği olan Hicaz'daki emirlerle, şeriflerle münasebetlerini devam ettirmişlerdir.

Osmanlı Padişahları, kendi ülkelerine gelen seyyid ve şeriflere oldukça saygı göstermişler, onların refah içinde yaşamalarını sağlamanın yanında, ellerine bir de ber'at vermişlerdir. Böylece de evlad-ı Resulden olan seyyid ve şeriflere yapılan saygı ve ikram sebebiyle, müslüman ve Türk memleketlerinde bulunan seyyid ve şeriflere özgü bazı usül ve kaideler konmuş, işleriyle meşgul olacak bir daire kurulmuş, vergi ve gümrüklerden muaf tutulmuşlardır. Hatta, Mekke ve Medine halkından olarak Türkiye'ye gelmiş olan evlad-ı Resul'den olmayanlar bile, sırf o bölgenin toprağı halkından olmaları sebebiyle, kendilerine saygı ve yardımda kusur edilmemiştir. Mühimme Defteri'ndeki bir hükümde, şu kaide yer almaktadır. Haremeyn'e gönderilen
hediyelerin ve hububatın muntazam defterleri tanzim edilirdi. Bundan gaye, birkaç yerden surre alanlarının ve bu konuda hiyaneti meydana çıkaranların surrelerinin iptal edilmesiydi. Bu gibilerin sureleri derhal kesilirdi.

Tespitlerimize göre, Osmanlılarda, Haremeyn'e ilk kez surre gönderen padişah, Yıldırım Bayezid olup, bu surre, o zaman devlet merkezi Edirne'den 80.000 altın olarak gönderilmiştir.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.
 
Geri
Üst