XVII.Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri

raltar Çevrimdışı

raltar

Super Moderator
Osmanlı Devleti’nde XVII.yüzyılda idari ,askeri ve ekonomik alanlarda önemli bozulmalar görüldü.Devlet içindeki bu bozulmaları düzeltmek ve devleti yükselme dönemindeki güç ve ihtişamına kavuşturmak amacıyla askeri ,mali ve ahlaki alanlarda ıslahatlar yaptılar.

Islahatçı Padişahlar:
II.Osman (Genç) :
 Yeniçeri Ocağını kaldırmayı düşünmesi hayatına mal oldu
 Saray dışından evlenerek,sarayla halk arasındaki kopukluğu gidermek istedi.Kuruluş devrinde olduğu gibi devleti Türkleştirmeye çalıştı.
IV.Murat :
 İsyanları şiddet kullanarak bastırdı.Yeniçeri ve sipahi zorbalarını ortadan kaldırdı.Merkezi otoriteyi güven altına aldı.Tütün ve içkiyi yasakladı.Gece sokağa çıkma yasağı getirdi.
 Geri kalmanın nedenleri ile ilgili raporlar hazırlattı.Bu amaçla Koçi Bey Risalesi hazırlandı.
Islahatçı Devlet Adamları :
Kuyucu Murat Paşa :
 I.Ahmet döneminde sadrazam oldu.Celali isyanlarını şiddet kullanarak bastırdı.Merkezi otoriteyi güven altına almaya çalıştı.
Kemankeş Mustafa Paşa :
 Sultan İbrahim zamanında sadrazam oldu.Akçenin ayarını düzeltti.Maaşları düzenli ödemeye çalıştı.
Tarhuncu Ahmet Paşa :
 IV.Mehmet döneminde sadrazam oldu.Maliyeyi düzeltmek için sistemli bir bütçe hazırladı.Saray masraflarını kıstı.Gelir-gider dengesini korumaya çalıştı.Bilinen planlı ilk Osmanlı bütçesini hazırladı.
Köprülü Mehmet Paşa :
 IV.Mehmet zamanında sadrazamlığa atandı.Bağımsız olarak hareket edebilmek için şartlı olarak göreve geldi.
 Ulema arasındaki tartışmayı sona erdirerek,ortamı yatıştırdı.
 Ordu ve donanmayı düzene soktu.Venedik’i Çanakkale’den uzaklaştırdı.
 Celali isyanlarını şiddet yoluyla bastırdı.Erdel isyanını bastırarak itibarını yükseltti.
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa :
 IV.Mehmet döneminde sadrazamlık yaptı.Osmanlı tarihinin en genç sadrazamıdır.
 Venedik’ten Girit adasını,Avusturya’dan Uyvar kalesini aldı.Döneminde Vasvar ve Bucaş antlaşmaları imzalandı.
 Ekonomik durgunluğu önlemeye çalıştı.Bilim ve sanat adamlarını korudu.
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa :
 II.Süleyman döneminin sonlarında yönetime geldi.
 Kanunsuz vergileri kaldırdı.Cizye vergisini yeniden düzenledi.Memurlukların satılmasını yasakladı.Rüşvetçileri görevinden aldı.Halkın devlete güvenini arttırmaya çalıştı.
Amcazade Hüseyin Paşa :
 II.Mustafa zamanında sadrazamlık yaptı.
 Askeri ve idari kurumlarda ıslahat yaptı.Denizcilik için kanunname çıkardı.Naima Efendiye Osmanlı tarihini yazdırdı.
Islahatların Ortak Özellikleri :
 Bu dönemde ıslahatlar kişilere bağlı kaldı.Islahatçı devlet adamlarının sık sık değiştirilmesi veya öldürülmesi ile ıslahatlar sonuçsuz kaldı.
 Toplumda ve devletteki bozulmaların Kanuni dönemindeki kanunlara bağlı kalınarak düzeltilebileceğine inanıldı.
 İsyanların gerçek nedenleri üzerinde durmak yerine baskı ve şiddet yöntemleri ile bastırılmaya çalışıldı.Bu durum ıslahatların geçici olmasına neden oldu.
 Avrupa’daki bilimsel gelişmelere kayıtsız kalındığından köklü tedbirler alınamadı.
 
Geri
Üst