Yeni Belgelerin Işığında Halifeliğin Kaldırılması ve Hanedan Üyelerinin Yurtdışı

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Yeni Belgelerin Işığında Halifeliğin Kaldırılması ve Hanedan Üyelerinin Yurtdışına Çıkarılmaları

Doç. Dr. Oğuz AYTEPE*

ÖZET

Peygamber Hazreti Muhammed'in ölümü ile ortaya çıkan halifelik, Kureyş Kabilesinden önce Hazreti Ebubekir'e daha sonra Hazreti Ömer,Hazreti Osman ve Hazreti Ali'ye geçmiştir. Daha sonra Emeviler'e ve Abbasiler'e geçen hilafet,
1258'de Moğol hükümdarı Kubilay'ın son halifeyi öldürmesiyle son bulur. Dünyanın birçok yerinde görülen halifelik, Yavuz Selim'in Mısır'ı almasıyla Osmanlı Hanedanı 'na geçer.

Cumhuriyetin ilanından sonra gündeme gelen Halifeliğin kaldırılması meselesi, 3 Mart 1924'te gerçekleşir. Varlığı iki başlılık yaratan, Mustafa Kemal'in ilerde yapmayı düşündüğü inkılaplar karşısında bir engel olarak görülen halifelik
kurumu kaldırılmış ve ertesi gün başta Halife olmak üzere 234 Osmanlı hanedanı üyesi yurt dışına çıkarılmıştır.

Makalenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.
 
Geri
Üst