Yeniçağda Avrupa(Test)

ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
1) Coğrafi keşifler, dünya tarihinde önemli sosyal, ekonomik, dini, siyasal değişiklikler neden olmuştur?

Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliklerden biri değildir?

A) Burjuva zenginleşti, asillerin gücü azaldı.
B) Akdeniz ticareti önemini yitirdi.
C) Papaya ve kiliseye olan güven azaldı.
D) Krallar derebeyleri karşısında güç kazandı.
E) Sosyal sınıflar arasında eşitlik sağlandı.


2) Hümanizma ve Rönesans hareketleri modern insanı ortaya çıkaracak düşünce devrimini başlatmıştır.

Bu bilgiye aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilemez?

A) Sosyalist fikir akımlarının başlaması
B) Özgür düşünce ortamının ortaya çıkması
C) İnsana verilen değerin artması
D) Din adamlarının eğitim – öğretim kurumlarına egemen olması
E) İnsanların dünya görüşünün değişmesi


3) Büyük coğrafi keşiflerin ordudan Avrupa’ da sanat ve edebiyattan zevk duyan zengin ve üstün bir sınıfın meydana gelmesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A) Avrupa mimarisinde önemli değişiklikler olmuştur?
B) Kilise bilim ve sanat yaşamını yönlendirmiştir.
C) Büyük fikir adamları yetişmiştir.
D) Avrupa’ da Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur.
E) Güzel sanatlarda önemli eserler ortaya çıkmıştır.


4) Yeniçağ Avrupası’ na ait aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’ ni olumsuz yönde etkilememiştir?

A) Reform ile Avrupa’ da yeni mezheplerin kurulması
B) Avrupa’ da okur – yazar oranının artması
C) Akdeniz limanlarının önemini yitirmesi
D) Avrupa’ nın coğrafi keşiflerle zenginleşmesi
E) Avrupa devletlerinin çıkarları için kutsal ittifaklar kurması


5) Coğrafi Keşifler sonunda keşfedilen ülkelerdeki değerli madenlerden gümüş, dünyada bol miktarda kullanılmaya başlanmıştır.

Bu durum Osmanlı ekonomisinde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde rol oynamıştır?

A) Osmanlı Devleti’ nin ithalatı artmıştır.
B) Vergi gelirleri artmıştır.
C) Osmanlı akçesi değer kaybına uğramıştır.
D) Dışarıdan mal alınması sınırlandırılmıştır.
E) Denizaşırı ülkelerle ticaret yaygınlaştırılmıştır.

6)
- İpek ve Baharat Yolu’ nun ele geçirilmek istenmesi
- Kıymetli maden kaynaklarına duyulan ihtiyacın artması
- Pusula kullanımının öğrenilmesi

Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine hız kazandırmıştır?

A) Rönesans hareketlerinin
B) Reform hareketlerinin
C) Coğrafi keşiflerin başlamasının
D) Düşünce özgürlüğünün sağlanmasının
E) İnsana verilen değerin artmasının


7) Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Coğrafi keşiflerin yapılmasında dolaylı da olsa bir katkısından söz edilemez?

A) Pusulanın gelişmesi
B) Sanayii inkılabının yapılması
C) Dayanıklı gemilerin yapılması
D) Coğrafya bilgisinin gelişmesi
E) Ekonomik zenginliğe ulaşılmak istenmesi


8) Ortaçağ’ da Haçlı Seferlerinin, Yeniçağ’ da Coğrafi keşiflerin yapılmasında Avrupalıların doğunun zenginliklerinden yararlanma düşüncesi etkili olmuştur.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlamaktadır?

A) Avrupalılar arasında hoşgörü olmadığını
B) Avrupa’ da nüfusun hızla arttığını
C) Haçlı Seferleri ve Coğrafi Keşiflerin yapılmasında ekonomik nedenlerin etkili olduğunu
D) İlk Doğu – Batı ilişkilerinin başladığını
E) Avrupalıların maceracı olduklarını


9) Coğrafi keşiflerin aşağıdaki nedenlerinden hangisi gerçek nedenin ekonomik olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?

A) Avrupalıların yeni ticaret yolları aramaları
B) Dünyanın yuvarlaklığıyla ilgili bilgilerin yoğunlaşması
C) Gemicilik sanatının ilerlemesi
D) Pusulanın bulunması
E) Cesur gemicilerin yetişmesi
10)
- Kağıt ve matbaa, Rönesans ve Reform hareketlerini
- Barut, merkezi krallıkların güçlenmesine
- Pusula, Coğrafi Keşiflere ortam hazırlamıştır.

Bu bilgilere göre Yeniçağ Avrupa’sında aşağıdakilerden hangisinde bir gelişme olmamıştır?

A) Düşünsel hayat B) Etnik yapı
C) Siyasal anlayış D) Ekonomik faaliyetler
E) kültürel çalışmalar


11) Yeniçağda Avrupa’ da görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Avrupa toplumlarının okur – yazar oranının artmasında ve gelişmeyi önleyici düşünceleri kaldırmalarında etkili olmuştur?

A) Doğu ülkeleriyle ticaret yapılması
B) Milliyetçilik akımının yayılması
C) Matbaanın geliştirilerek yaygınlaştırılması
D) Kültür birliğinin sağlanması
E) Barutun ateşli silahlarda kullanılması

12) Yeniçağ başlarında görülen Coğrafi Keşiflerin aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenemez?

A) Hıristiyanlığın yayılmasına
B) Keşfedilen yerlerdeki zenginliklerin Avrupa’ ya taşınmasına
C) Avrupa’ da sermaye birikiminin artmasına
D) Avrupa kültürünün yayılmasına
E) İpek ve Baharat Yolu ticaretinin öneminin artmasına
13) Kilise egemenliğindeki kültürel yapıya karşı yapılan Rönesans’ ın İtalya’ da başlama nedenlerinden biri de İtalya’ nın dini merkez olmasıdır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Merkezi yapının güçlenmesiyle
B) Parlementer Monarşinin oluşmasıyla
C) Sosyal eşitliğin sağlanmasıyla
D) Kilisenin kültürel anlayışını değiştirmesiyle
E) Hukuk üstünlüğünün benimsenmesiyle

14) Portekizli gemici olan Vasko dö Gama Ümit Burnunu aşarak Hindistan’ a ulaştı, bu bilgi doğrultusunda aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Akdeniz ticareti önemini kaybetti.
B) Sömürgecilik anlayışı zayıfladı.
C) Avrupalılar doğunun zenginliklerine ulaşmış oldu.
D) Osmanlı devleti Coğrafi Keşiflerden olumsuz yönde etkilendi.
E) İpek ve Baharat yolları eski önemini kaybetti.15) Yeniçağ Avrupa’sında görülen Rönesans hareketleri aşağıdaki hangi gelişmeyi önleyici engelleri ortadan kaldırmayı amaçlamış olabilir?

A) Siyasi
B) Dini
C) Ekonomik
D) Bilimsel
E) Demokratik
 
Y Çevrimdışı

yelizsu

New member
Ynt: Yeniçağda Avrupa(Test)

cevapları gönderirseniz çok mutlu olucam kolay gelsin şimdiden teşekürler
 
Geri
Üst