Yirçi

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Yirçi: Orta Asya Türk devletlerinde klavuzlara verilen ad. Askeri klavuzlara "yi-e-zek" denirdi.
 
Geri
Üst