Mezopotamya Uygarlığı

Sümerler (MÖ 4000- 2350) Konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...

Akadlar (MÖ 2350- 2100)
Akadlar Devleti haritası için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
+ Sami kökenli kavimlerdendir.
+ Başkentleri Agade'dir.
+ Tarihin bilinen ilk duzenli ordusunu kurarak Mezopotamya'da üstünlük sağladılar.
+ Mezopotamya dışında toprak kazanarak tarihin ilk imparator luğunu kurdular. Ancak bu imparatorluk kısa
sürede dağıldı. Başlıca nedenleri, merkezi otoritenin tam olarak geliştirilememesi, iç isyanlar ve dış saldırılar.
+ İran üzerinden gelen kavimlerin saldırısıyla Akad Devleti yıkıldı.
+ Akad dili Mezopotamya'nın yaygın bir kültür dili olmuştur.

Elamlar (MÖ 3000 - MÖ 640)
+ İran'ın güney batısı ile Mezopotamya'nın doğusunda kalan dağlık bölgede yaşamışlardır.
+ Başkentleri Sus'tur.
+ Tarımsal topraklara sahip olmak için Sümer ülkesini istila etmişlerdir.
+ Madencilik, çö mlek yapımı ve seramik sanatında ilerlemişlerdir.
+ Elamlıların egemenliğine Asurlular son vermiştir.

Babiller (Amurrular) Konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...
Asurlular Konu Anlatımı için Sadece Üyeler Linkleri Görebilir...