Bunları Biliyormuydunuz?

B Çevrimdışı

bilgehan

New member
Bunları biliyor musunuz?


Sırplar neden Osmanlıyı tercih etti: Sırplar bir taraftan Osmanlı, bir taraftan Macarlarla çevrilince iki tarafa da mektup yazarak sizin himayenize girsek bizim mezhebimiz hakkında ne yaparsınız diye sorduklarında; Macar kralı Hünyad “Sizin Ortodoks kiliselerinizi yıkıp yerine Katolik kiliseleri yaparız”, fatih ise “her Ortodoks kilisenin yanına bir cami yapıp herkesin kendi dinine göre ibadet etmesine izin veririm” demesi üzerine Osmanlı himayesini kabul ettiklerini,

Ermeni meselesi: Ermeniler haksız davaları uğrunda 1874–1985 yılları arasında 3582 eser verirken, bizim ise sadece ve sadece 12 eser verdiğimizi,

Almanya’da Türk bayrağı: Fransızların Almanya’nın Müllheim şehrindeki halkın mahsullerini sürekli yağmalamaları üzerine Osmanlı’dan yardım istenince padişah II. Ahmet: ”bunun için oraya asker göndermemize gerek yoktur, gönderdiğim yeniçeri elbiselerini kendi askerlerinin üzerine giydirip sınır boylarında şöyle bir dolaştırırsan Fransız zulmünden kurtulursun” demesi üzerine almanlar söyleneni aynen yapmış ve Fransızlar bir daha şehre saldıramamışlar, hatta sınırda yaşayanlar Fransa içlerine doğru kaçmışlardır. Bunun üzerine Almanya’nın Müllheim şehrinde 1703–1992 yılları arasında Türk bayrağı dalgalandığını,

Dünya savaşlarının bilançosu: I.Dünya savaşı’nın 1565 gün sürüp, 9 milyon insanın hayatını kaybettiğini ve 22 milyon insanında sakatlanıp ömür boyu işsiz kaldığını ve II. Dünya savaşı’nın ise 35 milyon insanın canına mal olup, bu savaş sonunda 20 milyon insanın uzuvlarının bir parçasını kaybettiğini ve savaş boyunca 17 milyon litre kanın akıp, savaş sonrasında da 12 milyon çocuğun sakat doğduğunu, 13 bin ilk ve ortaokul, 6 bin üniversite ve 8 bin bilim laboratuarının yıkılıp, 319 trilyon adet kurşun harcandığını,

Kim daha yamyam: Çağdaş batı dünyası Afrikalılara yamyam diyedursun, Avrupa’da egemen olan ‘Töton’ kabilelerinin (germenler) yüzyıllar boyunca rakiplerini öldürdükten sonra pişirip yeme geleneği’ni devam ettirdiklerini,

Galaksiler arası seyahat: Endülüs Emevi Devleti’nden kalan 1.000.000 (bir milyon) adet kitabın Avrupalılar tarafından yakılması üzerine Fransız fizikçi p. Cuirie” Endülüs’ten bize 30 (otuz) kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Eğer yakılan bir milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı, bugün çoktan uzayda galaksiler arasında seyahat ediyorduk” dediğini,

Osmanlıya duyulan güven: Hollanda ticaret odasında bir oylamada, oyların eşit çıkması halinde; oda başkanının ‘içinizde Türklerle alışveriş eden var mı? Diye sorup, evet cevabı alınca o kişinin oy’unu iki oy olarak kabul edip imtiyaz tanığını,

Günde dört defter dolusu yazan adam: büyük tarih âlimi Muhammed bin Cerir et Taberi’nin (839–923) yazdığı kitapların sayfaları, doğumundan ölümüne kadar hayatının bütün günlerine bölündüğünde her gününe 4 defter düştüğünü,

Leylek vakfı: Bundan 150 yıl önce Ödemişli Hoca Mustafa isimli bir zatın leyleklerle alakalı bir vakıf kurarak göçmen leylekleri koruma altına aldığını,

Osmanlı’nın ABD’ye yardımı: Amerikan iç savaşında kuzey hükümetinin Osmanlı’dan askeri yardım talebinde bulunduğunu, bunun üzerine I. Abdülmecid’in 1860 yılında Amerika’ya 120 deve yükü askeri malzeme ile 100 asker gönderdiğini, bu yardımın kuzeylilerin savaşı kazanmalarında önemli rol oynadığını ve bu askerlerin daha sonra geri dönmeyip Amerika’ya yerleştiklerini,

Amerikalıların araştırması: Profesör Conin başkanlığında bir heyetin 1921 yılında İstanbul’a gelip Osmanlı vakıf sistemini incelemeye aldıklarını,

Elli yıllık emek: 30 bölümlük meşhur “Et-tasrif limen acize ani’t-te’lif” isimli tıp ansiklopedisini yazmak için Zehravi’nin (936–1013) ömrünün tam 50 yılını harcadığını ve bu muazzam kitabın ortaçağ Avrupa cerrahisinin temel eseri haline geldiğini,

Edison’un 3 bin deneyi: 3 bin deney yaptığı halde ampulün içine konulacak maddeyi bula mayan Edison’u arkadaşlarının vazgeçirmek istemeleri üzerine: ”beyler, evet 3 bin maddeyi denedik, hiç bir netice alamadık. Fakat bu denemelerden, 3 bin maddenin hiç birinin işimize yaramayacağı sonucunu alamadık mı?” cevabını verip son olarak kömürü deneyerek elektriği icat ettiğini,

Delilere müzik: Osmanlı sultan’ı II. Bayezid’in Edirne’de yaptırdığı hastanede akıl hastalarını musiki ile tedavi ettirdiğini,

Prusya kralının Osmanlı’ya yazdığı şiir: hem Avusturya, hem de Rusya tarafından sıkıştırılan Rusya kralı II. Frederik’in Osmanlı’ya:

Baskı altında olanların dostu,
Mazlumun kırbacı,
Şarkın zafere aşina çocukları…
Ey cesur yeniçeri! Bu tarafa yetiş.
Seri zaferinle yakala ve yen düşmanı,
Kazan harp meydanında yeni zafer çelenkleri.
Daha şimdiden düşmana korkun basıyor,
Çekiyor ayakların altında kötülüklerinin cezasını,
Zaferinle zilletimiz sona eriyor,
Talihin asil cesaretini mükâfatlandırsın,
Hilal Tuna’yı hâkimiyeti altına alsın.
Yetiş, yetiş ve korkusuz elinle,
Avrupa’nın günahlarını, Asya’nın faziletlerine kurban et.
Diye şiir yazdığını,

BİLİYOR MUSUNUZ?
 
Geri
Üst