I.Dönem I.Yazılı

N Çevrimdışı

naptera

New member
1-Tarih bilimini sınıflandırmanın amacı nedir?Tarihin zamana ve konuya göre sınıflandırılmasına bir örnek veriniz.
2- Kronoloji nedir?Tarihe nasıl yardım eder?
3-Tarih öncesi devirleri bir şema şeklinde gösteriniz.
4-Türklerin tarih boyu kullandığı takvimler içinde hangisi diğerlerinden farklıdır? Neden?
5-Miladi 1923 senesi hangi hicri yıla denk gelmektedir?Hesaplayınız.
6-İran’da kurulup,zamanla tüm Anadolu’ya hakim olan ve Büyük İskender İmparatorluğu tarafından yıkılan devlet hangisidir?
7-Eski yazıtları (kitabeleri) inceleyen bilim dalının ismini yazınız.
8-“Pankuş” nedir? Tanımlayınız.
9-İlkçağ’da Anadolu’da kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
10-Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah adına düzenlenen takvimin adı nedir?Yazınız.
11-Ninova ve Tuşpa hangi devletlerin başkentleridir?
12-Tıp biliminin temelini atan İyonyalı bilgin kimdir?Yazınız.
13-Anadolu “Tarih devirlerine” hangi höyük ile girmiştir?Yazınız.
14-“Kanunlar Kitabı” adı verilen ve tabletlere yazılan hukuk kuralları hangi devlete aittir?
15-Ayasofya müzesi,Kariye Müzesi,Yerebatan Sarnıcı gibi eserler hangi devletten ülkemize miras olarak kalmıştır?

NOT BAREMİ:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerlerinin 5 puandır.
SÜRE : 40 Dakikadır1-Tarihin “mekana göre sınıflandırılması” ne demektir?Bir örnek ile açıklayınız.
2-“Nümizmatik” nedir?Tarihe nasıl yardım eder?Açıklayınız.
3-Tarih Devirlerini bir şema şeklinde gösteriniz.
4-Türklerin tarih boyunca kullandıkları takvimlerin isimlerini yazarak,diğerlerinden farklı olanı belirtiniz.
5-Miladi 1919 senesi hangi Hicri yıla denk gelmektedir?Hesaplayınız.
6-Dünya üzerinde var olmuş veya var olan dilleri inceleyen bilim dalı hangisidir?
7-Anadolu’da ilk insan izleri nerede bulunmuştur?Yazınız.
8-“Helenizm” nedir?Tanımlayınız.
9-İlkçağ’da Mezopotamya’da kurulan devletlerin isimlerini yazınız.
10-Friglerde;saban kırana veya öküz öldürene ölüm cezası verilmesinin nedeni nedir?Yazınız.
11-Gordion ve Sus hangi devletlerin başkentidir?Yazınız.
12-Truva atının hikayesinin anlatıldığı “İlliada” ve “Odisseia” hangi ünlü şairin eserleridir?
13-“12 Levha Kanunları” hangi devlete aittir?Yazınız.
14-Anadolu’yu bir süre eyalet olarak yöneten,parçalandıktan sonra da en güçlüsü “Bergama Krallığı” olan çeşitli devletlere bölünen,bilim ve kültüre büyük önem veren ilkçağ imparatorluğu hangisidir?
15-İstanbul’daki Bozdoğan Su Kemeri,Çemberlitaş ve Dikilitaş gibi tarihi eserler hangi devletten ülkemize miras olarak kalmıştır?
 
N Çevrimdışı

naptera

New member
1-İlkçağda Anadolu’da kurulan devletler hangileridir?Hangisi ilk kurulandır?Yazınız.
2-Anadolu tarih çağına hangi toplumun faaliyetleri sonucunda girmiştir? Anadolu’ da yapılan kazılarda ilk yazılı tabletlere nerede rastlanmıştır?
3-Tarihin “mekana göre sınıflandırılması” ne demektir?Bir örnek ile açıklayınız.
4-“Paleografya” nedir?Tarihe nasıl yardım eder?
5-Miladi 1669 tarihi Hicri hangi tarihe rastlar?Hesaplayınız.
6- M.Ö.l280 yılına ait Kadeş Antlaşması ile ilgili belge müzenin hangi çağa ait bölümünde sergilenmesi gerekir?
7- Bir mezarda yapılan kazı sonucunda bulunan bir iskeletin kimlik tespiti yapılırken tarihe yardımcı hangi bilim dalından daha çok yararlanılır?
8- Büyük İskender’in başlatmış olduğu Asya seferi ile Doğu kültürünün Batı kültürüyle birleşmesi sonucunda ortaya çıkan uygarlığa ne ad verilir?
9-“Tarih: Geçmişte yaşayan insan topluluklarının yaşayışlarını, faaliyetlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini sebep sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayandırarak objektif bir şekilde inceleyen bilim dalıdır.”
Yukarıda yapılan Tarih tanımında eksik olan öğeyi bularak yazınız.
10-Türklerin kullandığı ilk takvimin adını yazınız.
11-Frigya ve Asurluların başkentlerini yazınız.
12-“Kanunlar Kitabı” adı verilen ve tabletlere yazılan hukuk kuralları hangi devlete aittir?
13-İskender İmparatorluğu zamanında yetişmiş ve suyun kaldırma kuvvetini bulmakla ünlenen bilim adamı kimdir?Yazınız.
14-Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Bodrum’da yaptırılan Mozole( Kral mezarı) hangi ünlü ilkçağ imparatorluğuna aittir?
15-Türkler Anadolu’yu hangi devletin elinden aldılar?


NOT BAREMİ:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerlerinin 5 puandır.
SÜRE : 40 Dakikadır1- Mezopotamya uygarlığını oluşturan toplumları yazınız.Hangisi ilk kurulandır belirtiniz.
2-Tarihin “konuya göre sınıflandırılması” ne demektir?Bir örnek ile açıklayınız.
3-Türkler Anadolu’ya gelene kadar bu coğrafya hangi devletlerin hakimiyetine girmiştir?Yazınız.
4-“Antropoloji” nedir? Tarihe nasıl yardım eder?
5-Miladi 1881 tarihi hangi Hicri tarihe rastlar?Hesaplayınız.
6- Sümerlerin konuştuğu dilin Ural-Altay dil gurubuna girdiğini belirten bir tarihçi öncelikli olarak tarihin hangi yardımcı bilim dalından yararlanmıştır?
7-Anadolu’yla yaptıkları ticaret sırasında yazıyı Anadolu’ya taşıyan devlet hangisidir?
8-“12 Levha Kanunları” hangi devlete aittir?Yazınız
9- Anadolu’yu bir süre eyalet olarak yöneten,parçalandıktan sonra da en güçlüsü “Bergama Krallığı” olan çeşitli devletlere bölünen,bilim ve kültüre büyük önem veren ilkçağ imparatorluğu hangisidir?
10-“ Tarih “ biliminin kurucusu,ünlü İyonyalı bilgin kimdir?Yazınız
11- Lidya ve Elamlıların başkentlerini yazınız.
12-Aya İrini Kilisesi,Efes’teki Meryem Ana Kilisesi ve İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı gibi eserler hangi devletten günümüze kalan mirastır?
13- Dünyada tarih çağlarına giren ilk devlet hangisidir?Yazınız
14-Anadolu’da ilk insan izlerine nerede rastlanmıştır?Yazınız
15-Dil ve kültür açısından Türklerle akraba oldukları tespit edilen Etrüskler,İlkçağın hangi büyük imparatorluğunun kurucularından olmuşlardır?Yazınız.NOT BAREMİ:1-2-3-4 ve 5.soruların tam ve doğru cevabı 10,diğerlerinin 5 puandır.
SÜRE : 40 Dakikadır
 
Geri
Üst