I.Dönem II.Yazılı

N Çevrimdışı

naptera

New member
Üç yazılı yapanlar için...

A
1-Moğol istilası sırasında Moğol hakimiyetine giren ilk Türk kavmi hangisidir?

2-Karahanlılar kurulana kadar İslamiyet’i kabul eden Türk toplulukları hangileridir?

3-Rusların devlet ve ordu teşkilatını en çok etkileyen hangi Türk devleti hangisidir?

4-İlk Türk devletlerinin toplum yapısı: OĞUŞ- -BOY- -İl şeklindedir.(Boşlukları doldurun)

5-Balbal nedir?Tanımlayınız.

6-İlk madeni parayı hangi Türk devleti kullanmıştır?

7-İlk Türk devletlerinde en az ve en çok gelişme gösteren sanat dalları hangileridir?

8-Türklerle Araplar arasındaki mücadelelerin en şiddetlisi İslam devletinin hangi döneminde olmuştur?

9-İslam devleti hangi olay ile kurulmuştur?

10-Tolunoğulları ile İhşidler arasındaki en önemli fark nedir?Yazınız.

11-Karahanlıların ikiye ayrılmasına neden olan olay hangisidir?

12-Samanoğullarını yıkarak topraklarını aralarında paylaşan Karahanlılar ve Gazneliler nereleri almışlardır?

13-Selçukluların ilk resmi hükümdarı kimdir?

14-Türklerin Anadolu’da ilk fethettikleri yer neresidir?

15-Gazneli Mahmut’un Hint Seferlerinin sonuçlarını maddeleyiniz.

16-Çağrı Beyin Anadolu akınlarının önemi nedir?Maddeleyiniz.

NOT BAREMİ: 15 ve 16. Soruların tam ve doğru cevabı 15,diğerlerinin 5 puandır
Süre: 40 dakikadır


B


1-İtil ve Tuna Bulgarlarını birbirinden ayıran en önemli fark nedir?

2-Hazarların dışında Emevi ordularıyla mücadele ederek,İslamiyet’in yayılmasını engelle yen Türk topluluğu hangisidir?

3-Malazgirt Savaşının sonucunu etkileyen Türk boyları hangileridir?

4-Tarih boyunca Türklerin kullandığı milli alfabeler hangileridir?

5-İlk Türk devletlerinde toplumun siyasi teşkilatlanmasının en üst basamağı nedir?

6-Çinlilerin Türklere karşı izlediği geleneksel siyaset nedir?

7-Afganistan merkezli kurulan Türk devletlerinin isimlerini yazınız.

8-“Avasım” nedir?Yazınız.

9-Karahanlıların en uzun süre başkentliğini yapan şehir hangisidir?

10-Türkler,İslam Devletinin hangi döneminde İslamiyet’e girmeye başlamışlardır?

11-İhşidleri hangi devlet yıkmıştır?

12-Selçuklular ile Gazneliler arasında Horasan yüzünden hangi savaşlar yapılmıştır?

13-Selçuk Beyin yeni bir devlet kurmak için attığı ilk adım hangisidir?

14-Pasinler Savaşının önemi nedir?Yazınız.

15-Tolunoğullarının önemi nedir?Maddeleyiniz.

16-Tuğrul Bey dönemi faaliyetlerini maddeleyiniz.
NOT BAREMİ: 15 ve 16. Soruların tam ve doğru cevabı 15,diğerlerinin 5 puandır
Süre: 40 dakikadır
 
Geri
Üst