İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Türk tarihinde ilk ay-yıldızlı al bayrak hangi dönemde kullanılmıştır? (Tarih veya hükümdar ismi)

Tam doğru cevaba +3 karma ~~)
 
A Çevrimdışı

altan2592

New member
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes'üd olabilir mi ?
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

Benim bildiğim ve istediğim cevap bu değil. Lakin bir kaynağa dayalı olarak bu cevabı verdiyseniz lütfen kaynağı belirtiniz.
 
A Çevrimdışı

altan2592

New member
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

Bulduğum kaynakta ak sancak yazıyor. Yanıldım sanırım. :(("

Kaynak
 
Ç Çevrimdışı

çubuk prenses

New member
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

Bugünkü kırmızı beş köşeli ayyıldızlı bayrağa doğru ilk adım ikinci Mahmut zamanında atılmıstır.Ayla beraber yıldız şeklinin kullanılmasi ise XVIII. y.y sonlarinda ve III. Selim devrinde görülür.Yalniz o zaman ki yildiz sekli 8 kolludur kol adedi sekizden bese Abdülmecit zamaninda indirilmistir....

??
 
ziberkan Çevrimdışı

ziberkan

Super Moderator
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

Kırmızı zemin üzerine bir hilal ve sekiz köşeli yıldız bulunan bayrak, ilk defa 1793’te III. Selim Han döneminde devletin resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. Sultan Abdülmecid zamanında yıldızın beş köşeli olması kararlaştırılmış (1842) ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşmiştir. Böylece al renkli ay yıldızlı bayrak Osmanlı’nın son döneminde şekillenmiş olup Cumhuriyet döneminde de bu bayrak kullanılmıştır. Cumhuriyet’in ilanından sonra 22 Ekim 1925’te Sancak Talimatnâmesi ile kesin şekli kabul edilmiş ve 29 Mayıs 1936 tarihinde “2994 numaralı Türk Bayrağı Kanunu” kabul edilerek ay yıldızlı Türk bayrağı bugünkü hâlini almıştır.

başka bir kaynak

Kırmızı zemin üzerine hilal ve yıldız bulunan bayrak, Osmanlılarda İlk defa 1793′de devletin resmi bayrağı olarak kabul edildi. Ancak bu bayraktaki yıldız, sekiz köseli idi. Bu bayrak Osmanlı Devleti’nin resmi ve umumi sembolü olarak kullanıldı. Sultan I. Abdülmecit zamanında 1842′de yıldızın beş köseli olması kararlaştırıldı ve Osmanlı bayrağının şekli kesinleşti. Bu devirde padişaha ait tuğralı sancaktan başka hükümdarın gemileri ziyaretinde kullanılan, ortasında güneş ve dört kösesinde de şualar bulunan bir sancak daha vardı. Kaptan paşaya mahsus sancakta; bir hilal ile sekiz köseli yıldız mevcuttu. Osmanlı hâkimiyetinde bulunan, Tunus, Eflak, Boğdan beyleri ile Sırp prensliğinin özet bayraklarında; Osmanlı bayrağının kırmızı rengiyle birlikte mavi, beyaz, san gibi mahalli renkler de kullanılırdı. Tunus beyinin sancağının, ortasında kırmızı zemin üzerindeki bir beyaz daire içinde kırmızı hilal ve yıldız sekli mevcuttu. Sırp, Eflak ve Boğdan beylerbeyleriyle Sisam adasına ait hususi bayrakların üst köselerinde, Osmanlı hâkimiyetinin sembolü olmak üzere, kırmızı zemin üzerinde beyaz üç yıldız bulunan sarı, Eflak bayrağı İle mavi Boğdan bayrağında, birincisinde çifte kartal, ikincisinde de bir öküz başı mevcuttu.

Sultan Abdülaziz zamanından başlayarak, padişahlara mahsus kırmızı renkli bayrakların ortasındaki tuğraların beyaz renkte sekiz suali bir güneş içinde alınması adet oldu. Sonradan bu bayrağın rengi vişneçürüğü olarak değiştirildi ve saltanat sancağı kabul edilen bu bayrak, saltanatın kaldırılmasına kadar devam etti.

Sultan II. Abdülhamit zamanında Cuma namazı münasebetiyle yapılan selamlık resminde hilafete mahsus bir bayrak kullanılırdı. Bu, kırmızı atlas zemin üzerine etrafı beyaz ile işlenmiş dört köşe bir çerçeve içinde; bir tarafında Fetih süresi, diğer tarafta ise güneş resmi bulunan sırma saçaklı ve ucu hilalli bir sancaklı.

1922′de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından saltanatın kaldırılması üzerine halifeye mahsus olarak, yeşil zemin ortasında sekiz suali beyaz bir güneş içindeki kırmızı zeminde beyaz ay yıldızı ihtiva eden bir sancak kabul edildi ve saltanata mahsus bayrak kaldırıldı. Lakin daha önceki milli bayrak muhafaza edildi. Cumhuriyet idaresinin kurulmasından ve halifeliğin kaldırılmasından sonra 25 Teşrin-i Evvel 1925′de bir sancak talimatnamesi çıkarılarak, harp ve ticaret gemileri hakkında muayyen esaslar kabul olundu. 29 Mayıs 1936 tarih ve 2994 sayılı Kanunla Türk Bayrağı’nın şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tespit edildi. 28 Temmuz 1937 tarih ve 2/7175 sayılı Kararnameye ilişik 45 maddelik bir tüzük ( Türk Bayrağı Nizamnamesi ) ile de Türk Bayrağı’nın kullanılışı kural altına alındı.

1. Kosova Savaşı sonrasında savaşta ölen Türk askerlerin kanının bir çukurda toplanması sonucunda, Ay ve Yıldız’ın yan yana gelmesi ile oluştuğu söylenmektedir. Yapılan tüm varsayımlar arasında, 1. Kosova Savaşı’nın sebep olması en büyük ihtimallerden biridir, lâkin bu savaşın akşamında gökyüzünde Jüpiter ve Ay yan yana nadir anlarından birini yaşamıştır. Bu savaş sonunda ele geçirilen bir Sırp askeri, dönemin padişahı Murat Hüdavendigar’a Sırp savaş planlarını vereceği taahhütü ile yaklaşmış; hançeri ile Osmanlı İmparatorluğu galibiyeti ile sonuçlanan savaş sonrasında şehit edilmiştir. Yerine büyük oğlu Yıldırım Beyazıt geçmiştir.

Gökyüzündeki Ay ve Yıldız,aslında Ay ve Jüpiter’dir…

14. yüzyılda, Astronomi konusunda dünyaca ilerleyememiş olmamız; halen dünyanın yuvarlak olamaması gibi vahim sorunlar yüzünden, kan çukurunda gözüken yıldıza benzeyen parıltı da doğal olarak yıldıza benzetilmiştir. Jüpiter her ne kadar eski zamanlardan beri bilinmesine rağmen, ilk olarak 1610 yılında Galilei tarafından Jüpiter’e ait 4 Ay keşfedilmiştir. Jüpiter’in gözükebilen 4 ay’ının da etrafında kısmen parlaması (basit bir teleskopla gözükebilir, ancak çıplak gözle en iyi ihtimal Jüpiter’e yakın bir parıltı gözükür); büyük bir ihtimal Jüpiter’i köşeli bir yıldıza benzetilmesini sağlamıştır.Güneş’in herhangi bir gezegen üzerindeki yansımasının Dünya’daki insanlar tarafından parlak bir yıldıza benzetilerek de izlenebilir. Uranüs gezegeni de, bu süre içerisinde Jüpiter’e olan yakınlığı (her ne kadar çıplak gözle gözükmesi çok zor olsa da, küçük bir parıltı olarak gözükebilir); Jüpiter etrafında farkedilebilir 5 köşe gözükmesine sebebiyet verir.

Eğer ki bu yansımayı, olası bir kan çukuru üzerinde düşünürsek de; bize Türk Bayrağı’nın şu anki hali gözükür. Bunun için gece yarısı saatlerindeki gökyüzü görüntüsünü, dikey ve yatay olarak tersine çevirirsek (Ayı arkanıza alarak kan çukuru üzerindeki yansımayı izlemek isterseniz) karşımıza aşağıdaki resimdeki gibi bir görüntü çıkar, ve Türk Bayrağı ile arasında müthiş bir benzerlik vardır.
resim yerleştireyim mi?
 
D Çevrimdışı

dirokwan

New member
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

II. Abdülhamir döneminde ilk defa bu günkü Türk batrağı kullanılmıştır.
 
T Çevrimdışı

telleyay

New member
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

İzninizle bende kıymetli Nihad Sami Banarlı'dan bu hususta bir hatıra nakletmek isterim.(Nihat Sami Banarlı, Tarih ve Tasavvuf Sohbetleri) kitabından.
“Küçük ve sevimli mektepli bir kız, elinde bir ansiklopedinin renkli bayrak tablosuyla yanıma geldi. Soracağı sualin heyecanı gözlerindeydi.

Küçücük eliyle tablosundaki eski Mısır, yeni Pakistan, Tunus, Cezayir, Moritanya, Berke, Cohor bayraklarını gösterdi:
‘Bu bayraklarda niçin bizim ay yıldızımız var? Biz bayrağımızı onlardan mı aldık?’ diye sordu.

‘Hayır!’ dedim; ‘Onlar, bayraklarını bizden aldılar. Bizim bayrağımızı sevdikleri, bir kısmı da bizim bayrağımız altında uzun seneler mes’ud yaşadıkları, ona alıştıkları, onu unutamadıkları için böyle yaptılar, bayraklarına bizim bayrak renklerimizi, bizim ay yıldızımızı işlediler.’

Küçük kız sevinçle:
‘Sahi mi?’ diye sordu. Ona, anlayabileceği bir dille hakikati anlattım. Yanıma boynu bükük gelmişti. Yanımdan başı havada, gözleri nurlu ve sevinçle uzaklaştı.”

Esasen şu açıdan da düşünmemiz gerektiği kannatindeyim; bilindiği üzere ''Ay ve Yıldız'' Göktürkler'den itibaren kullanılmaktadır, o zaman bayrak olmadığı için bayrağın yerine 'tuğ'' ve ''sikke'' bağımsızlığı ifade etmektedir ve Göktürkler ''sikkelerinde'' ''Ay ve Yıldız'' ı kullanmışlardır.
''Yıldız'' mana itibari ile Türk edebiyatında ; gelecek, üstün başarı, isim yapma, talih, şans, erişilmez olma.. anlamını taşır.
''Hilal'' ise islam'ı temsil ederki ''Allah'' isminin ebced hesabı karşılığını ifade eder. Biraz karışık mı yoksa alakasız mı yazdım? Bilemiyorum :) Saygılarımla..
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: İlk Ay-Yıldızlı Al Bayrak Hangi Dönemde Kullanılmıştır?

Tebrikler "çubuk prenses"

Bugün kü manada 5 köşeli yıldızlı Türk bayrağı ilk dafa 1842 yılında Abdülmecit döneminde kullanılmaya başlamıştır.

Üyemizin hesabına ödülü yüklenmiş. Soru çözülenler kısmına taşınmıştır.
 
Geri
Üst