www.tarihportali.org/net ATATÜRK Ziyaret Defteri

ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Her Türk gencinin Ata'sına söylemek istediği en az bir cümlesi vardır. Buyrun buraya yazın. (Bir ziyaretçi defteri gibi düşünün, istediklerinizi yazın ama unutmayın ziyaret defterine yazanlar önceki sayfalara cevap vermezler ve tartışmazlar.)
 
M Çevrimdışı

MUSTAFA MERİÇ

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Sevgili Atam ; çizdiğin yolda ilerleyen ve Atatürkçülüğü kendisine tek rehber olarak belirlemiş , " Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır " özdeyişiyle engin bir sorumluluk ve gurur bıraktığınız öğretmenlerden biriyim.Hergün sınıfta ders anlatırken bize bakıyor , Ey Türk gençliği! diyerek bana ve öğrencilerime hitap ediyorsun. Bu hitabetini öğrencilerime sık sık hatırlatıyor, tarih bilinci ile yüklü, değerlerine , benliklerine, türk milliyetçiliğine , Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, bilim ve aydınlığın, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacak türk gençliğinin yetişmesine katkı sağlamaya çalışıyorum.Ancak , artık neden gençliğin gözlerinde görmek istediğim ışığı yakalayamıyor ve yürek burukluğu yaşıyorum.
 
M Çevrimdışı

mehtap-gez

Super Moderator
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

''Türk Milleti!.. sen anadolu denilen yurda sonradan gelme değil; ilk yerleşip medeniyet kuranların çocuklarısın!..

milletim Türk, vatanım Türkiye, ülküm Türklük'tür!..''

''Asla şüphem yoktur ki, türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfi ve medeni kaabiliyeti âtinin yükselen medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğacaktir!.. (3) bu söylediklerim hakikat olduğu gün, senden ve bütün medeni beşeriyetten dileğim şudur: beni hatirlayiniz!..'' (29.10.33)
''Şu kadarını belirtmeliyim ki, ben her şeyden evvel bir Türk Milliyetçisi'yim!.. böyle doğdum, böyle öleceğim!.. Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır!.. ben görmesem bile, gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım!..''

Olmadı Atam olmadı.Dogacağına inandıgın o güneş dogmadı ufuklarımızdan.Türk Milleti birleşemedi senin çizdiğin yolda.Anlayamadık seni... Senin düşmana durdugun cesaretle duramadık yanlışların karsısında.
'' Bugünkü Türk Milleti siyasi ve içtimai camiasi içinde kendilerine kürtlük fikri, çerkeslik fikri ve hatta lazlik fikri veya boşnaklık fikri propaganda edilmek istenmiş vatandaş ve milletdaşlarımız vardır... bu yanlış adlandırmalar, bir kaç düşman aleti gerici beyinsizler'den başka hiç bir millet ferdi üzerinde kederlendirmekten başka bir tesir doğurmamıştır!.. çünkü bu millet fertleri de tüm türk toplumu gibi aynı ortak geçmiş'e, tarih'e, ahlâk'a, hukuk'a sahip bulunuyorlar.


bu memleket tarihte Türk'tü, halen de Türk'tür, ve ebediyyen Türk kalacaktir!'' (16.3.23 adana)

Bölündük Atam parca parca...Adımızıda Türkiyeli dediler; biz zaten bir mozaikin parçalarıyız dediler...Benzemezdi oysa mozaik tasları birbirine...Bizde 1000 yıllık ortak geçmişimizi unuttuk birden...
''Bugün sovyet rusya dostumuzdur, komşumuzdur. bu dostluğa ihtiyacımız var... fakat yarın ne olacağını kimse kestiremez... tıpkı osmanli imparatorluğu gibi parçalanabilir... bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler ellerinden kaçabilirler... dünya yeniden bir dengeye ulaşır.

- o zaman türkiye ne yapacağını bilmelidir!..

- bugün bizim bu dostumuzun yönetiminde dil bir, inanç bir, öz bir kardeşlerimiz vardir... onlara sahip çikmaya, onları arkalamaya hazir olmaliyiz!..

- hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. hazırlanmak lâzımdır.

- milletler buna nasıl hazırlanır?.. manevi köprüler'i sağlam tutarak!.. dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür!.. (29.10.33 tarihli sohbet)

Göremedik Atam senin gibi uzakları...Hazırlıksızdık senin ön gördüğün yarınlara...Sovyet rusya yıkıldı . Lakin biz senin arzu ettiğin Türk Birliğini hayal bile edemedik.Nasıl hayal ederdik ki biz kendi içimizde bile bir olamadık. Olamadık tek dilli tek inanclı tek ulkulu mıllet...

- bu dünyadan göçerek türk milletine veda edeceklerin çocuklarına, kendisinden sonra yaşayacaklara son sözü şu olmalıdır:
" benim türk milletine, türk cemiyetine, türklüğün istikbali'ne ait ödevlerim bitmemiştir!.. siz onları tamamlayacaksınız!... siz de sizden sonrakilere, benim sözümü tekrar ediniz!.."

- bu sözler bir ferdin değil, bir türk milleti duygusunun ifadesidir... bunu her türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir... her türk ferdinin son nefesi, türk milletinin nefesinin sönmiyeceğini, onun ebedi olduğunu göstermelidir!..

Olmadı Atam senin gibi olamadık. Ne seni doğru anladık ne de doğru anlattık yarınımız olan gençlere...Öğretemedik onlara asli vazifelerini...Attık batı kültürünün yozluk içeren kollarına
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet henüz millet namını almak yeteneğini elde edememiştir. Ona basit bir kütle denir, millet denmez. 14.10.1925, İzmir Erkek Öğretmen Okulunda
Ve Atam ağır bir sorumluluk yüklediğin öğretmenlerden biriyim ben. Bu karanlık tablo bizim ellerimizde yok olacak! Türklüğünden gurur duyan yeni nesiller için biz karalıyız biz yeminliyiz...Biz umutluyuz senin yolunda çizilen yarınlardan.
 
A Çevrimdışı

adana

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Sevgili Atatürk,
Dönemindeki devlet adamları gibi devlet adamlarına hasret kaldık.


Torpil Nasıl Yapılır?

Yıl 1934, o donemde Milli Eğitim Bakanlığı Ulus'ta dır. Bakan ise Niğdeli Abidin ÖZMEN'dir. Bakan, makamında çalışmaktadır.

Kapı çalınır. Bakanın gür sesi:

'Giriniz!'

ATATÜRK'ün Yaverlerinden biri, yanında iki çocukla makama girerler.

Konuklara yer gösterir ve zarfı acar. ATATÜRK'ten gelen bir mektuptur bu:

'Bay Abidin OZMEN,
Milli Eğitim Bakanı....'

Abidin OZMEN zarfı özenle acar ve mektubu dikkatle okur:

'Yaver Bey'le, size iki fakir ve kimsesiz çocuk gönderiyorum. Bu çocukları, uygun göreceğiniz, bir liseye (parasız yatılı olarak) kaydını yaptırıp...'

Bu, ATATÜRK'ün bir emridir. Kesinlikle yerine getirilecektir. Bakan Abidin OZMEN, Orta Öğretim Genel Müdürü'nü çağırtır ve su direktifi
verir:

'Yaver Bey'in yanındaki bu iki çocuğun evrakını aliniz ve bu çocukları Haydarpaşa Lisesi'ne paralı yatılı olarak kaydını yaptırıp her ikisi için de
üçer yıllık paralı yatılı makbuzlarının 'Veli ve ödeyen hanesine ATATÜRK'ün ismini yazdırarak bana getiriniz.' der.

Bakanın emri yerine getirilmiştir. Abidin OZMEN de kısa bir mektup yazarak Yaver Bey'le ATATÜRK'e yollar. Mektubun içeriği söyle:

'Muhterem ATATURK, Yaver bey'le göndermiş olduğunuz iki çocuk hakkında emirlerinizi aldım. Ancak, arkasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı ATATURK gibi biri bulunduğu için; bu iki çocuğu fakir ve kimsesiz olarak kabul etmeme, hem yasalarımız, hem de mantığımız izin vermedi. Bu nedenle her iki çocuğun da emirleriniz gereği Haydarpaşa Lisesi'ne paralı yatılı olarak kayıtlarını yaptırdım.

Çocukların üçer yıllık okul taksitlerine ait makbuzları ekte takdim ediyorum...'

ATATURK bu mektup üzerine, devrin Başbakanı İsmet İnönü'ye telefon ederek:

'Bak' demiş, 'Senin Milli Eğitim Bakanın bana ne yaptı' diyerek olayı anlatmış. İnönü, Bakan'ı adına özür dilemiş.

ATATÜRK: 'Yok!' demiş 'Özür dileme. Çok memnun oldum. Keşke her devlet adamı bu medeni cesarete sahip olabilse ve doğruyu gösterebilse. ..'KAYNAK: Bu ani Yüksek Mimar H.Rahmi ÖZMEN'in amcası, M.E.B. Bakanı OZMEN ve ATATURK arasında geçer. Tarihi değeri olan ve hiçbir yerde yayımlanmayan bu anının unutulup gitmesine gönlü razı olmayan Bakanın yeğeni H.Rahmi ÖZMEN 15.08.1985 günlü bir mektupla gazeteci yazar Vahap Okay'a iletir. O da 15.09.1985 tarihli KOLAY İLAN adli gazetesinde yayımlar. Bu kaynaktan alınmadır. (Cumhuriyet- -- 09.01.2002) *
 
A Çevrimdışı

abdullahkarataş

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Ulu Atam,Önderim...
1919'da nasıl bir güneş gibi doğduysan hiç batmadın.Bizim tek kılavuzumuzdur yaydığın ışıklar...
İzindeyiz...
 
raltar Çevrimdışı

raltar

Super Moderator
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Rahmetli ATAM, her sene başında ilk dersime senin " Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir,yazan yapana sadık kalmazsa değişemeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır" sözün ile başlarım.Geçen eğitim öğretim süreci içerisinde defalarca ve yeri geldikçe "Gençliğe Hitabe"deki vuguladığın "...memleketin dahiline iktidara sahip olanlar.."sözünü parmağımı işaret ederek öğrencilerime gösteririm.

Biz seni ve yaşadığınız dönemi okuyup öğrendikçe,çekilen zorlukukları anladıkça kendimizde güç buluyoruz.Bıraktığınız emanetin farkındayız.Onun bekçisiyiz.İzindeyiz.
 
N Çevrimdışı

naptera

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Ata'm
Yaşadığımız şu günlerde seni her zamankinden daha çok anlıyor ve arıyorum... Mekanın cennet olsun..
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Keşke senin ismini kullanarak senin arkadan milleti kandıranları görebilseydin.
 
ilteriş Çevrimdışı

ilteriş

Administrator
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Yine bir 10 kasım

Buyrun bakalım
 
A Çevrimdışı

ahmetnurberrak

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Şu kısa zamanda yaşadıklarımızın sonucunda, büyük Atatürk'ün ne kadar haklı olduğunu görüyoruz.Atatürk'üm,ileride karşılaşabileceğimiz zorlukları ne güzel anlatmış ve tarif etmiş.Hiç yılmadan O'nun gösterdiği ve çizdiği hedefe doğru yürüyeceğiz.Kendi kültürümüzü ve değerlerimizi kaybetmeden.Bütün zorlukara göğüs gereceğiz.Çünkü Yüce Yaradanım hep Türk'ü korudu ve yüceltti.Bunun için de gücümü Atam'ın da dediği gibi, ''damarlarımda akan asil kandan alıyorum''.Ne mutlu Türk'üm diyene....................
 
umuro Çevrimdışı

umuro

Super Moderator
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Son dönemdeki cesaretsiz ,basiretsiz yönetiçileri görünce seni daha çok arıyoruz.......
 
B Çevrimdışı

baybora

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Hiç bir lider ,mensubu olduğu toplumda senin kadar umumi tasvibe nail olmamıştır.Yine,hiç bir milletin kahramanı mensubu olduğu toplumun belli bir kesimi tarafından senin kadar saldırıya uğramadı.
Saldıranların karşısında fikirlerin aşılmaz bir duvar olarak durmakta....
Mekanın cennet,ruhun şad olsun.
 
P Çevrimdışı

pemiktuğba

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Umutluyum Atam... Kurduğun Cumhuriyete bıraktığın değerlere sahip çıkacağıma söz veriyorum. Aynı duygu ve düşüncelere sahip vatandaşlar yetiştireceğim. Emanetin emin ellerde. Yaşadığımızı bu günlere rağmen emanetine sahip çıkacağız. Bu uğurda çalışcağız. Bu cumhuriyeti, bu milleti, bu vatanı kimseye ezdirmeyeceğiz...
 
3 Çevrimdışı

33937544750

New member
Ynt: www.tarihportali.net ATATÜRK Ziyaret Defteri

Mevzu olan bahis onun kuruculuğunu üstlendiği, bizim ise ebediyeten muhafızlığını üstlendiğimiz cumhuriyeti onun ilke ve inkılapları ışığında baki olmasını sağlamaktır ve biz bu görevi yerine getirmek isteyen sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum....

Murat BIYIK
 
Geri
Üst